Agencja badań statystycznych

Badania opinii pacjentów

Posted on | December 7, 2015 | No Comments

Większość firm posiada swoją strategię działania, której zadaniem jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w działającej branży. Badania satysfakcji pacjentów przeprowadzane są także przez zainteresowane szpitale. Dzięki tym badaniom możliwe staje się dotarcie do większej liczby kontrahentów oraz przekonanie do placówki niezadowolonych jak dotąd pacjentów. Dobrze, jeśli tego typu badanie zostaje zlecone do przeprowadzenia firmie zewnętrznej, która na co dzień zajmuje się badaniami. Wpływa to na obiektywność, rzetelność i fachowość przeprowadzonych wyników, a następnie na otrzymane wnioski. Aby szpital funkcjonował poprawniej i wiedział czego oczekują jego pacjenci, przeprowadza się badania opinii pacjentów. W tym celu przeprowadzana jest ankietyzacja pacjentów, a w owych ankietach pacjentów pytania dotykają sfery życzliwości, zaangażowania personelu, czystości w szpitalu oraz wielu innych, nierzadko drażliwych pytań. Badania ankietowe pacjentów powinny przebiegać według wcześniej przygotowanego planu, czyli powinny być prowadzone w systematyczny sposób. Głównym celem przeprowadzanych badań pacjentów szpitala powinno być ciągłe usprawnianie, udoskonalanie i podnoszenie jakości usług, co przekłada się na sprawniejsze funkcjonowanie szpitala. Otrzymywane dane z badań są zestawiane w zbiorcze zestawienia, które następnie przedstawiają opinię pacjentów o różnych obszarach funkcjonowania szpitala. Warto zapamiętać, że badania ankietowe pacjentów szpitala służą do ciągłego pchania szpitala do rozwoju, a nie jak mylnie się sądzi, iż prowadzi się je w celu podważania kompetencji pracowników. Otrzymywane wyniki nie są jednak gotowym narzędziem zmiany, służą one pomocą w znalezieniu odpowiedniej drogi rozwoju. Najważniejszym elementem badań jest zaangażowanie całego personelu medycznego w procesy modyfikacji, budowania, usprawniania codziennej pracy z pacjentami.

Proces konceptualizacji badawczej zawiera dobór odpowiednich metod i technik w celu sprawnego przeprowadzenia ów badań. Warto zwrócić uwagę, na wybór jednej bądź dwóch metod i na nich oprzeć swoje badania, gdyż zbyt duża liczba może spowodować pewien dyskomfort. Wśród dostępnych metod badawczych wyróżnia się jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Tajemniczy klient (Mystery Client/Shopping). Do metod ilościowych zalicza się: tradycyjne ankiety papierowe (PAPI), badania telefoniczne (CATI), badania wspomagane komputerowo (CAPI), ankiety internetowe (CAWI). W skrócie, ankietyzacja pacjentów dostarcza kluczowych informacji na dany temat.

Bardzo często ludzie tworzą swoje wyobrażenia i opinię na dany temat korzystając głównie z opinii innych ludzi, co niewątpliwie jest kolejnym powodem, aby przeprowadzać ankietyzację pacjentów, w celu zmiany wizerunku szpitala. Dobre opinie wpływają pozytywnie na PR placówki, a dzięki temu wzrasta wskaźnik rekomendacji netto. Badania satysfakcji informują również o mocnych i słabych stronach szpitala.

Comments

Comments are closed.

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments