Agencja badań statystycznych

Program do e-Recept – szybki sposób na wystawienie recepty

Coraz większe zainteresowanie wśród lekarzy budzą e-Recepty. Dzięki nim proces tradycyjnego zapisywania leków na papierowych receptach i zanoszenie ich przez pacjenta do apteki zostanie zastąpiony przez automatyczny system szybkiego wystawiania recept za pomocą odpowiedniej platformy (system P1). W taki sam sposób działa już wystawianie e-Zwolnień. Pacjenci nie muszą zabierać papierowego L4 do pracodawcy, ponieważ ten […]

Elektroniczna dokumentacja medyczna – wspomaga pracę lekarzy i specjalistów

Programy do obsługi dokumentacji medycznej pacjentów w postaci elektronicznej wspomagają pracę lekarzy oraz fizjoterapeutów. Stały dostęp do danych i możliwość wprowadzania w nich zmian, z każdego dogodnego miejsca z dostępem do Internetu powoduje, że dane muszą być dobrze chronione. Nie tylko prawnie, ale także przed pojawiającymi się błędami (ze strony) w trakcie obsługi programu. Elektroniczna […]

keep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments