Agencja badań statystycznych

Migracja danych – zmień program do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Posted on | October 4, 2019 | No Comments

Czym jest EDM?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna jest efektem wprowadzenia innowacyjnych zmian w polskim systemie ochrony zdrowia. Dzięki coraz szerszej informatyzacji, wprowadza się udogodnienia, za pomocą których specjaliści medycyny będą mogli sprawnie i szybko wystawiać dokumentację medyczną dla pacjentów, jak i gromadzić informacje na temat chorych w przejrzystych systemach, bez konieczności gromadzenia informacji w wersji papierowej. Czym jest migracja danych?

Decyzja o migracji danych w EDM

Nie wszystkie systemy do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej spełniają aktualne wymogi, jakie narzuca Ministerstwo Zdrowia odnośnie systemów do prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów. Najistotniejsze obecnie elementy to możliwość wystawiania e-Zwolnień i e-Recept (obligatoryjnie od stycznia 2020 r.), a w niedalekiej przyszłości e-Skierowań. Migracja danych polega na transporcie bazy danych mogącej zawierać:

 • kalendarz wizyt specjalistów,
 • kartoteki pacjentów,
 • historię wizyt,
 • Elektroniczną Dokumentację Medyczną z innego programu,
 • załączniki badań, zdjęć rentgenowskich itp.

Migracja danych zapewnia ciągłość pracy z tymi samymi informacjami o pacjentach, na których specjalista pracował wcześniej, w jeszcze lepszym i bardziej innowacyjnym programie, umożliwiającym dodatkowo:

 • powadzenie magazynu leków i produktów medycznych,
 • ciągły backup kartoteki pacjentów,
 • korzystanie z programu na różnych urządzeniach (także przenośnych),
 • unowocześnienie gabinetu w związku z aktualnym zapotrzebowaniem rozwijającej się ochrony zdrowia,
 • wysyłanie SMS z powiadomieniem o zbliżającej się wizycie do pacjenta, w celu zmniejszenia liczby straconych wizyt,

EDM, jako udogodnienie dla lekarzy i pacjentów

Medfile® EDM spełnia wszystkie wymogi nowoczesnego programu do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Migracja danych do Medfile® sprawia, że praca z dokumentacją medyczną i obsługa funkcjonalności gabinetu, jak: rejestracji, płatności za wizyty, monitoringu leków i produktów używanych w gabinecie, statystyki usług medycznych oraz możliwość zwiększenia liczby realizowanych wizyt dzięki wysyłce SMS do pacjenta; staje się jeszcze łatwiejsza w realizacji.

Przekonaj się, jak działa Medfile® EDM i prowadź swój innowacyjny gabinet!

Comments

Comments are closed.

 • O nas

  Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
 • Recent Comments