Agencja badań statystycznych

Badanie Mystery Shopping

Badanie metodą „Tajemniczego Klienta” stanowi skuteczne narzędzie, służące rozpoznaniu jakości obsługi klienta w firmie. Nie może więc dziwić fakt, iż przedsiębiorcy powszechnie korzystają z takiego rozwiązania, chcąc zbudować przewagę konkurencyjną na rynku. Na czym polega badanie Mystery Client? Miejscem przeprowadzania badania Mystery Shopping są zwykle placówki danej firmy. Starannie dobrany do określonego projektu audytor dokonuje […]

Badania rynku jako skuteczne narzędzie planowania rozwoju przedsiębiorstwa

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jeśli jego właściciele i menadżerowie chcą myśleć o rozwoju w długim okresie, powinni brać pod uwagę konieczność przeprowadzenia odpowiednich badań. Na rynku jest wiele firm badawczych, które świadczą takie usługi. Różnią się one między sobą posiadanym doświadczeniem, zespołami ekspertów, wykorzystywanym oprogramowaniem badawczym. Należy uważnie wybierać firmę, której zlecimy przeprowadzenie badania. Dzięki […]

« go backkeep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments