Agencja badań statystycznych

Badania rynku jako skuteczne narzędzie planowania rozwoju przedsiębiorstwa

Posted on | April 21, 2015 | No Comments

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jeśli jego właściciele i menadżerowie chcą myśleć o rozwoju w długim okresie, powinni brać pod uwagę konieczność przeprowadzenia odpowiednich badań. Na rynku jest wiele firm badawczych, które świadczą takie usługi. Różnią się one między sobą posiadanym doświadczeniem, zespołami ekspertów, wykorzystywanym oprogramowaniem badawczym. Należy uważnie wybierać firmę, której zlecimy przeprowadzenie badania. Dzięki rzetelnej analizie przedsiębiorstwo będzie w stanie określić dodatkowe rynki, na których może działać, ocenić oferowane produkty, dowiedzieć się, z czym jest najbardziej związana lojalność klientów.

Zakres badań marketingowych

Badania marketingowe mogą dotyczyć: segmentacji rynku, modeli ryzyka, pozycjonowania produktu na rynku, opinii o produktach, promocji i reklamy, identyfikacji rynków testowych, rozpoznawania nisz rynkowych, badania preferencji konsumentów wobec konkretnego produktu, analizy cen, określania najważniejszych dla konsumenta cech produktu, analizy zwyczajów zakupowych, określania i prognozowania udziału w rynku oraz wielkości sprzedaży, wyznaczania wartości klienta, wyznaczania koszyka produktów. Oprócz przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych, które pomogą w osiągnięciu zakładanych w badaniu celów, warto również przeprowadzić analizę desk research, na podstawie dokumentów przechowywanych przez firmy.

Do czego można wykorzystać badania rynku

Zastosowanie badań rynku może mieć istotny wpływ na zwiększenie efektywności działalności marketingowej przedsiębiorstwa. W oparciu o zebrane można wnioskować o przyczynach zjawisk a także o rozwoju obecnych zjawisk, co stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Badania rynku pozwalają na zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych. W zakres badań rynku wchodzą: badanie stanu popytu i podaży oraz ich relacji do ceny, badanie podmiotów (oferentów i konsumentów) i przedmiotów (produkty, usługi) rynkowych oraz badanie koniunktury. Chociażby planując wejście na rynek z nową ofertą skierowaną do określonej branży lub dążąc do powiększenia istniejącego udziału firmy w danym rynku, warto zainwestować w badania struktury rynku, będące znakomitym narzędziem wspierającym strategiczne decyzje przedsiębiorstwa. Innym, podstawowym badaniem rynku jest określenie segmentacji rynku polegające na wyodrębnieniu podobnych grup. Nabywców dzieli się według określonych kryteriów, które wyznaczają obszar działania firmy. Segmentacja rynku stanowi nieodzowny punkt odniesienia przy formułowaniu programu działania firmy na rynku docelowym. Warto zauważyć, że wymienione tutaj przykłady są zaledwie przykładem możliwości, jakie przedsiębiorcom daje rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzona analiza powstała dzięki badaniom rynku.

Comments

Comments are closed.

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments