Agencja badań statystycznych

Jak cel badania wpływa na proces badawczy?

Zwracając szczególną uwagę na jakość usług, jak i istotność całego procesu nabywania dóbr podkreśla się, iż bardzo ważne jest odpowiednie wytyczenie standardów i właściwe określenie misji firmy. Starając się podtrzymywać w pozytywny sposób relacje z klientami należy przeprowadzić wiarygodne badania rynku, które pozwolą na wyciągnięcie wniosków wspierających proces rozwojowy.  Badać to coś więcej niż sprawdzić […]

Badania rynku jako skuteczne narzędzie planowania rozwoju przedsiębiorstwa

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jeśli jego właściciele i menadżerowie chcą myśleć o rozwoju w długim okresie, powinni brać pod uwagę konieczność przeprowadzenia odpowiednich badań. Na rynku jest wiele firm badawczych, które świadczą takie usługi. Różnią się one między sobą posiadanym doświadczeniem, zespołami ekspertów, wykorzystywanym oprogramowaniem badawczym. Należy uważnie wybierać firmę, której zlecimy przeprowadzenie badania. Dzięki […]

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments