Agencja badań statystycznych

Jak cel badania wpływa na proces badawczy?

Posted on | February 6, 2018 | No Comments

Zwracając szczególną uwagę na jakość usług, jak i istotność całego procesu nabywania dóbr podkreśla się, iż bardzo ważne jest odpowiednie wytyczenie standardów i właściwe określenie misji firmy. Starając się podtrzymywać w pozytywny sposób relacje z klientami należy przeprowadzić wiarygodne badania rynku, które pozwolą na wyciągnięcie wniosków wspierających proces rozwojowy.

 Badać to coś więcej niż sprawdzić

Podjęcie się wyzwania sprawdzenia rynku, na którym się działa wiąże się z gotowością przyjęcia informacji, które będą skupiać się na głównym celu badania, który został uprzednio skonkretyzowany. Tematów, które mogą zostać zrealizowane w procesie badań rynku to:

 • zrozumienie zachowań klientów;
 • sprawdzenie swojej oferty w odniesieniu do konkurencji;
 • rozpoznanie zmian i ich charakterystyka;
 • wskazanie tendencji na kształtującym się rynku.

Metoda badawcze zależy od celu

Jako że każdy z procesów badawczy stawia sobie za główny cel osiągnięcie wiarygodnych wyników, które będą mogły być rozwojowe dla aktualnej sytuacji danej firmy, starannie dobiera się metody badawcze, które to powinny być dobrane w taki sposób, aby:

 • odpowiadały możliwością grupy docelowej badania;
 • pozwalały na wydobycie najistotniejszych informacji;
 • odpowiadały głównym celom badania.

Czym się różnią narzędzia badawcze?

Istotne jest zwrócenie uwagi na podział metod badawczych na jakościowe i ilościowe. Narzędzia przynależące do grupy metody jakościowe pozwalają na uzyskanie informacji wyjaśniających, koncentrujących się na pytaniu dlaczego?. Natomiast metody ilościowe pozwalają na uchwycenie występujących zdarzeń w sposób liczbowy.

Właściwa metoda badawcza to krok ku efektywności

W procesie badań rynku wykorzystuje się badania ankietowe papierowe, jak i internetowe lub wspierane przez urządzenia mobilne, a w więc odpowiednio: PAPI, CAWI, CAPI. Innymi sposobami pozyskiwania informacji są wywiady:

 • telefoniczne – CATI;
 • bezpośrednie – często przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety.

Powyższe metody są przydatne, jeśli dane zjawisko bada się za pomocą metod ilościowych. Natomiast w gestii metod jakościowych są takie narzędzia jak:

 • zogniskowane wywiady grupowe – FGI
 • indywidualne wywiady pogłębione – IDI.

Określić cel – to sztuka

Stąd tak ważne jest, aby w procesie badania rynku dobrze określić cel i grupę docelową tegoż przedsięwzięcia. Wielość narzędzi badawczych wpływa jednocześnie na podwyższenie jakości podejmowanych działań, ale z drugiej strony może wprowadzić pewnego rodzaju zawirowanie w proces badawczy, jeśli cel nie zostanie określony zgodnie ze sztuką.

Comments

Comments are closed.

 • O nas

  Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
 • Recent Comments