Agencja badań statystycznych

Jak cel badania wpływa na proces badawczy?

Zwracając szczególną uwagę na jakość usług, jak i istotność całego procesu nabywania dóbr podkreśla się, iż bardzo ważne jest odpowiednie wytyczenie standardów i właściwe określenie misji firmy. Starając się podtrzymywać w pozytywny sposób relacje z klientami należy przeprowadzić wiarygodne badania rynku, które pozwolą na wyciągnięcie wniosków wspierających proces rozwojowy.  Badać to coś więcej niż sprawdzić […]

Branża zaspokajająca podstawowe potrzeby konsumentów

Do branży produktów codziennego użytku, zaspokajających podstawowe potrzeby oraz szybkozbywalnych zaliczyć można: wyroby tytoniowe, alkohol, artykuły spożywcze, kosmetyki i wiele innych. Owa branża charakteryzuje się z jednej strony bardzo wysoką konkurencją, a z drugiej – dużą liczbą klientów. Produkty szybkozbywalne czy codziennego użytku produkowane są masowo, tym samym koszty produkcji są stosunkowo niskie, lecz na […]

keep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments