Comercial Union

Agencja badań statystycznych

Respondenci w badaniach rynku dla farmacji

Posted on | April 18, 2017 | No Comments

Badania rynku farmaceutycznego

Nie od dzisiaj wiadomo, że dźwignią handu jest reklama, a sukces gwarantuje doskonałe wpisanie się w rzeczywiste potrzeby klientów. Kierując się tymi założeniami, firmy z jednej strony inwestują w skuteczny przekaz reklamowy, a z drugiej badają rynek, by tworzyć ofertę pasującą do popytu. Dotyczy to także firm z branży medycznej.

Badania rynku farmaceutycznego

Czemu służą? Budowaniu oferty, która wypełni rynek produktami i usługami, na które jest rzeczywiste zapotrzebowanie. W tym miejscu warto podkreślić, że badania rynku farmaceutycznego przeprowadzane są zarówno wśród lekarzy, farmaceutów, personelu medycznego, jak i samych pacjentów. Dzięki tak zbudowanej grupie, firmy prowadzące badania rynku dla farmacji są w stanie zaoferować swoim klientom dogłębne analizy i bardzo konkretne wnioski pozwalające kształtować skuteczną politykę sprzedażową.

Lekarze jako respondenci

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na konkretne leki, to osobą, która na ten temat ma wiele do powiedzenia jest niewątpliwie lekarz. To właśnie on, mając bezpośredni kontakt z pacjentem wie doskonale, czego on potrzebuje. I nie chodzi tutaj tylko o potrzebę „tu i teraz”, ale również o choroby, które stają się coraz częstszymi i większymi plagami. Nasz tryb życia sprawia, że coraz częściej chorujemy na pewne dolegliwości, a lekarz wie najlepiej, co to za choroby.

Farmaceuci uczestnikami badania

W badaniach rynku medycznego nie może zabraknąć pytań skierowanych do farmaceutów. To właśnie oni wiedzą najlepiej, jakie leki i suplementy pacjenci kupują. O wielu z nich lekarze nie mają pojęcia, ponieważ są one bez recepty. Farmaceuta tymczasem doskonale wie, czego pacjenci szukają, a także jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania związane z kształtowaniem się cen leków konkurencji.

Opinie pozyskane od pacjentów

Przyglądając się badaniom rynku dla farmacji nie sposób nie zauważyć, że wśród respondentów ważną grupę stanowią również pacjenci. Ich odpowiedzi są niezwykle cenne, ponieważ pozwalają niezwykle precyzyjnie poznać podaż rynkową. Pacjent wie, czego potrzebuje i potrafi określić kryteria, jakie spełniają jego oczekiwania. Dzięki temu staje się dla firmy badającej, a ostatecznie dla firmy farmaceutycznej niezwykle cennym źródłem informacji.

Tego typu badania koncentrują się na wielu aspektach, między innymi na opiniach badanych, satysfakcji pacjentów, ich potrzebach czy znajomości marki na rynku. Dzięki nim firmy farmaceutyczne kształtują kierunek swojego rozwoju i nadają mu konkretny wymiar, czego efektem jest pozycja na rynku

Case study: tajemniczy klient hotele

Posted on | August 3, 2016 | No Comments

Klient działający w branży hotelowej podjął decyzję o złożeniu zamówienia na przeprowadzenie badania metodą Mystery Shopping. Pomiary audytorskie miały udzielić odpowiedź na pytanie o to, co jest przyczyną niskiej lojalności klientów, którzy bardzo rzadko decydują się ponownie wracać do hotelu.

Szczegóły realizacji

Realizację badania rozpoczęto od weryfikacji dotychczas obowiązujących standardów obsługi gości hotelowych. Ich zasady zostały omówione podczas spotkań konsultacyjnych z osobami odpowiedzialnymi za realizację celów strategicznych.

W wyniku podjętych rozmów powstał projekt modyfikacji standardów, który poddano weryfikacji w trakcie badania ankietowego skierowanego do faktycznych klientów.

Następnie obsługa hotelowa wzięła udział w szkoleniach, przygotowujących do realizacji nowych standardów. Po 2 miesiącach od wdrożenia rozpoczął się proces ewaluacji z wykorzystaniem metody tajemniczy klient. Hotele były cyklicznie odwiedzane przez audytorów w okresie 6 miesięcy.

Tajemniczy gość hotelowy

Monitoringowi podlegało zarówno spełnianie standardów stacjonarnej, jak i telefonicznej obsługi klienta. Przebieg badania Mystery Calling koncentrował się na weryfikacji przez audytora wymaganych od pracowników zwrotów grzecznościowych, a także umiejętności zrozumiałego prezentowania oferty.

Następnie tajemniczy klienci udawali się do recepcji hotelu, a ich zadaniem było dokonanie obserwacji czystości i estetyki oraz analiza stosowania się do wdrożonych procedur obsługi. Po przeprowadzonym audycie konieczne było wypełnienie elektronicznej ankiety, której struktura pozwoliła dokonać obiektywnej oceny realizacji standardów.

Kontrola procesu badawczego

Klient w czasie rzeczywistym śledził wyniki pomiarów, co umożliwiło mu uzyskanie dostępu do mobilnej aplikacji, pozwalającej na intuicyjne generowanie raportów. System umożliwiał indywidualny dobór zakresu prezentowanych danych, a także wskaźników statystycznych.

W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek błędów, zamawiający mógł za pomocą jednego kliknięcia zgłosić reklamację do administratora badania. Miał także stały dostęp do harmonogramu wizyt, dzięki czemu poddawał weryfikacji stopień realizacji badania.

Efekty

Dzięki realizacji projektu klient dowiedział się, iż niska lojalność gości jest związana z ich nieżyczliwym traktowaniem przez obsługę. W związku z tym przeprowadził szkolenia dla pracowników, które podniosły ich umiejętności interpersonalne.

keep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments