Comercial Union

Agencja badań statystycznych

Ankiety online – tak poznasz poziom satysfakcji swoich klientów

Posted on | October 10, 2017 | No Comments

Osiągnięcie sukcesu w biznesie zależy od wielu czynników, ale najważniejszych jest po prostu spełnienie oczekiwań klientów. Zadowolony klient chętniej korzysta ponownie z usług firmy i jest jej naturalnym ambasadorem wśród swoich znajomych. Przy pomocy ankiet online niemal każda firma może dzisiaj w łatwy sposób zmierzyć poziom satysfakcji klientów, a także rozpoznać czynniki wpływające na ich lojalność.

Na czym polega badanie satysfakcji klientów?

Do najbardziej wartościowych metod badania satysfakcji klientów zalicza się badanie ankietowe. Dzięki specjalnym aplikacjom do ankietyzacji online przeprowadzenie badania w internecie jest dzisiaj dużo prostsze i dostępne niemal dla każdej firmy, która takich badań potrzebuje. Kwestionariusze można wykorzystać do pozyskania danych jakościowych i ilościowych na temat różnych aspektów działalności firmy mających wpływ na decyzje zakupowe klientów. Ankiety online pozwalają przede wszystkim uzyskać informacje, w jakim stopniu zakupiony towar lub usługa spełniła oczekiwania klientów oraz jak satysfakcjonujący dla nich był sposób obsługi.

Jeżeli kwestionariusz wypełniany jest przez klientów sklepów internetowych, można dzięki niemu dowiedzieć się np. jak oceniany jest sam sklep i sposób dokonywania w nim zakupów. Badanie ankietowe pomaga również zidentyfikować różne grupy odbiorców i ich potrzeby, wychwycić aktualne trendy na rynku, czy wreszcie zmierzyć stopień lojalności swoich klientów. Te wszystkie informacje pomagają firmie lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, co w efekcie może wykorzystać do odpowiedniej modyfikacji strategii sprzedaży, a nawet oferty.

Zalety elektronicznej ankietyzacji

W dobie internetu nie trzeba armii ankieterów lub wydrukowania setek arkuszy kwestionariuszy, żeby pozyskać opinie klientów. Wystarczy dobra aplikacja do ankietyzacji online, która umożliwia przygotowanie w krótkim czasie przyjazny dla klientów kwestionariusz o dowolnej liczbie i formie pytań, wzbogacony o ciekawe elementy graficzne. Klienci mogą taki kwestionariusz wypełnić po prostu w przeglądarce internetowej, natomiast firma uzyskać szybko wyniki badania w formie precyzyjnego raportu gotowego do analizy w komputerze. Aplikacja sama kontroluje prawidłowy przebieg badania, a więc minimalizuje zaangażowanie w ten proces pracowników firmy. Ankiety elektroniczne może wypełnić nieograniczona liczba klientów i w dowolnym przedziale czasowym.

Zadaniem firmy stosującej tę formę badania poziomu satysfakcji klientów jest wyłącznie odpowiednie wykorzystanie uzyskanych wyników badania, czyli wyciągnięcie wniosków i wdrożenie ewentualnych zmian.

W jaki sposób firma może wykorzystać wnioski z badania opinii?

Posted on | September 18, 2017 | No Comments

Jeśli prowadzisz biznes, zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważny jest jego systematyczny rozwój. Tylko wtedy jesteś w stanie zachować konkurencyjność w ramach branży. Kluczowe decyzje strategiczne nie powinny być jednak podejmowane na chybił-trafił. Muszą być oparte na realistycznych przesłankach. Dlatego właśnie tak ważne jest posłużenie się wynikami pozyskanymi w ramach badań rynku.

Kto może wziąć udział w badaniach opinii?

W badaniach opinii mogą uczestniczyć między innymi następujące grupy respondentów:

– przedstawiciele dystrybutorów i producentów,

– docelowi Klienci,

– reprezentacji podmiotów konkurencyjnych,

– liderzy opinii i eksperci,

– mieszkańcy miejscowości obejmujących obszar prowadzenia działalności gospodarczej.

W jaki sposób prowadzone są pomiary?

Badanie opinii może zostać przeprowadzone z zastosowaniem wielu technik ankietyzacji – zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Badania ankietowe PAPI (ankiety papierowe) umożliwiają przebadane w krótkim czasie respondentów skupionych na ściśle określonym terytorium. Specyficznym rodzajem techniki PAPI jest ankieta audytoryjna. W takim przypadku kwestionariusze są kierowane do uczestników znajdujących się w jednym pomieszczeniu – na przykład w sali wykładowej czy miejscu pracy.

Wywiady telefoniczne CATI to natomiast metoda polegająca na przeprowadzeniu rozmowy przez ankietera w odpowiednio zaaranżowanym studiu. Powinno być ono wyposażone w stanowiska komputerowe w zainstalowanym oprogramowaniem. Dzięki temu odpowiedzi badanych mogą być automatycznie rejestrowane w bazie, co pozwala uniknąć konieczności długotrwałego – ręcznego kodowania.

Wartym uwagi rozwiązaniem są także ankiety internetowe CAWI. W takim przypadku respondent wypełnia ankietę całkowicie samodzielnie, zaznaczając odpowiedzi na własnym komputerze z poziomu przeglądarki internetowej. Wcześniej konieczne jest jego zalogowanie się do systemu z użyciem unikalnego loginu i hasła lub jednorazowego kodu. Badania ankietowe CAPI są natomiast prowadzone w terenie – z użyciem urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją.

Co może zyskać przedsiębiorca?

Firma decydująca się na wdrożenie wyników z badania opinii może wprowadzić skuteczne zmiany w dotychczasowej strategii marketingowej. Pozwoli to lepiej rozpoznać grupę docelową – cechy klientów, ich oczekiwania i niezaspokojone potrzeby. Możliwe jest także dobranie efektywnych kanałów promocji i dystrybucji, tak aby zakładane rezultaty szły w parze z optymalizacją budżetu.

Podsumowanie

Nie pozwól sobie zatem na to, aby Twoja firma pozostała daleko z tyłu. Skontaktuj się z agencją badawczą, która przeprowadzi dla Ciebie badanie opinii. Zwiększ swoje szanse na maksymalizację zysków i bądź o krok przed konkurencją.

keep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments