Comercial Union

Agencja badań statystycznych

Jak wybrać firmę badawczą i tego nie żałować?

Posted on | June 29, 2017 | No Comments

Firma badawcza Biostat

Zdajesz sobie doskonale sprawę z faktu, iż tylko decyzje podejmowane w oparciu o wiarygodną wiedzę są w stanie zapewnić Ci sukces biznesowy? Zatem do dzieła! Jeżeli wybierzesz sprawdzoną firmę badawczą, wówczas zyskasz pewność otrzymania cennych wniosków, których wdrożenie przełoży się na wzrost wyników sprzedaży.

Kluczowe determinanty wyboru

Najważniejszą kwestią na etapie wyboru firmy badawczej jest bez wątpienia jej dotychczasowy staż na rynku. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo tego, iż wysoką jakość usług zapewni Ci przedsiębiorstwo funkcjonujące nie dłużej aniżeli kilka lat. Wówczas najprawdopodobniej nie zdążyło ono wypracować dotychczas odpowiednich metod i technik, ani odpowiednio zgrać ze sobą zespołu badaczy.

Postaw więc na agencję badawczą, która posiada co najmniej kilkanaście lat doświadczenia we współpracy z biznesem. Przykładem podmiotów z tak dużym stażem może być chociażby Ipsos. PMR, czy Biostat. Wybierz firmę, która specjalizuje się w realizacji badań dla Twojej branży. Dzięki temu zyskasz pewność, że będzie ona w stanie optymalnie zaplanować przebieg procesu badawczego oraz wyciągnąć właściwe wnioski.

Zweryfikuj klientów

Wiele agencji prezentuje na własnej stronie internetowej logotypy klientów, z którymi dotychczas miały okazję podjąć współpracę. Czy jednak na pewno możesz wierzyć na słowo? A no, niekoniecznie. Dlatego wybierz kilka spośród wymienionych firm i po prostu wykonaj telefon z zapytaniem. Możesz także zwrócić się do agencji badawczej z prośbą o okazanie referencji od dotychczasowych kontrahentów.

Rażąco niska cena… to nie może się udać

Podmioty o niskiej renomie na rynku często konkurują ze sobą na zasadzie „kto da mniej”. Niestety taka strategia nie okaże się niczym dobrym dla firmy zamawiającej badanie. Nie jest bowiem możliwe zrealizowanie pomiarów w sposób rzetelny, jeżeli zostaną zaangażowane jedynie niewielkie środki na realizację projektu. A przecież trzeba zapłacić za stworzenie metodologii i narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań, a także ich opracowanie w formie raportu. To musi kosztować.

Opinie dostępne w Internecie

Warto także upewnić się z kim mamy do czynienia, zapoznając się z treścią opinii na temat firmy badawczej w Internecie. Niezadowoleni klienci chętnie dzielą się swoimi zażaleniami na forach internetowych, w mediach społecznościowych oraz na stronach portali opinii.

Podsumowanie

Jeżeli zastosujesz się zatem do porad zaprezentowanych w artykule, z całą pewnością podejmiesz współpracę z agencją badawczą godną zaufania. Nie kieruj się przypadkiem ani przeczuciami. Bierz pod uwagę twarde dane, takie jak doświadczenie na rynku, opinie klientów oraz posiadane przez firmę zaplecze techniczne oraz merytoryczne.

Aplikacje mobilne pozwolą zadbać o zdrowie pacjentów

Posted on | June 13, 2017 | No Comments

aplikacje medyczne i ich zastosowanie

Jako lekarz wielokrotnie spotkałeś się z sytuacją, kiedy podjęte leczenie nie przyniosło pożądanych rezultatów ze względu na zaniedbania pacjenta? Pomimo przepisania przez Ciebie leków i przekazania konkretnych wskazówek nie udało Ci się osiągnąć zakładanych efektów terapeutycznych. Możesz w przyszłości zapobiegać wystąpieniu tego typu sytuacji, jeżeli zdecydujesz się zaopatrzyć w profesjonalne aplikacje medyczne. Dowiedz się zatem jakie funkcjonalności może posiadać tego rodzaju oprogramowanie dla lekarzy.

Automatyczne powiadomienia

Główną funkcją aplikacji mobilnych dla pacjentów jest moduł automatycznych przypomnień. Przykładowo – pacjent zapomina o przyjęciu we właściwym terminie kolejnej dawki leku. System w tym momencie wysyła na jego telefon powiadomienie w formie wiadomości SMS czy zaczyna wydawać sygnalizację dźwiękową lub świetlną. Dzięki temu nawet pacjenci w podeszłym wieku – mający zwykle kłopoty z pamięcią – będą w stanie przyjąć preparat zawsze na czas.

Co niezwykle istotne, informacje o sposobie leczenia pacjenta będą jednocześnie przesyłane do prowadzącego go lekarza. Pacjent ma zarazem możliwość prowadzenia elektronicznych notatek odnośnie doświadczanych objawów i samopoczucia. Tego typu bieżąca transmisja informacji pozwala w razie konieczności wprowadzać niezbędne modyfikacje w procesie leczenia. Dzięki temu wzrastają szanse osiągnięcia zakładanych celów terapeutycznych, a bezpieczeństwo pacjenta staje się znacznie wyższe.

Oprogramowanie dedykowane alergikom

Aplikacje medyczne mogą być także wyjątkowo przydatne dla wszystkich alergików. Na rynku obecne są już w tej chwili urządzenia nie tylko wspomagające leczenie, lecz także pozwalające monitorować zawieszenie alergenów w powietrzu. Tym samym pacjent może zaplanować swoje wyjście z domu na czas, kiedy nie będzie narażony na doświadczenie uciążliwych objawów alergicznych.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Inteligentne technologie już za kilka miesięcy będą musiały także zostać wdrożone przez wszystkie przychodnie i inne placówki medyczne. Elektroniczna kartoteka medyczna pozwala maksymalnie skrócić czas rejestracji i obsługi pacjentów. Lekarz zyskuje natomiast możliwość uproszczenia obowiązków typowo formalnych. Oszczędza tym samym cenny czas, który może poświęcić pacjentowi.

Podsumowanie

Nie warto więc odkładać w nieskończoność decyzji o zaopatrzeniu własnej placówki medycznej w nowoczesne oprogramowanie. Korzystanie z nich nie jest niczym skomplikowanym, a może przynieść szereg korzyści. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa pacjenta, zwiększenie skuteczności leczenia, a także skrócenie czasu obsługi oraz uproszczenie tego procesu. Optymalnym rozwiązaniem będzie zatem podjęcie współpracy z firmą zajmującą się projektowaniem oprogramowania dedykowanego branży medycznej.

 

keep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments