Comercial Union

Agencja badań statystycznych

Jakie cechy i funkcje powinien posiadać dobry program do prowadzenia gabinetu lekarskiego?

Posted on | May 9, 2018 | No Comments

Na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę poszukując programu dla swojego gabinetu.

Dbając o jakość wprowadzanych rozwiązań w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej przede wszystkim należy odnaleźć podstawowe funkcje, które system powinien spełniać, a następnie zwrócić uwagę na walory systemu, które pozwolą na usprawnianie prowadzonych działań. Program dla gabinetu lekarskiego, który będzie charakteryzował się wysoką funkcjonalnością z pewnością przełoży się na jakość świadczonych usług, a co za tym idzie na poziom satysfakcji pacjentów.

 

System z inteligentnymi rozwiązaniami

Wejście w życiu obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji ma umożliwić przede wszystkim uporządkowanie danych o pacjentach, które gromadzone są przez gabinety lekarskiego. Do innych zadań e-dokumentacji można zaliczyć:

 • ujednolicenie kart pacjentów;
 • prowadzenie czytelnej i zrozumiałej dokumentacji;
 • ułatwienie śledzenia historii zdrowia i choroby pacjentów.

Realizacja tych zadań możliwa jest dzięki zastosowaniu odpowiedniego programu, który dzięki swojej wysokiej funkcjonalności pozwala na zastosowanie inteligentnych rozwiązań.

 

Fundamentalne funkcje e-dokumentacji

Do podstawowych zadań programu służącego do e-dokumentacji zalicza się:

 • prowadzenie intuicyjnego kalendarza, który umożliwi zamieszczenie danych na temat dni i godzin pracy konkretnego lekarza, a przy tym pozwoli na rejestrację pacjentów online z podziałem na konkretnych lekarzy czy gabinety z uwzględnieniem integracji z zewnętrznymi systemami rezerwacji wizyt ;
 • prowadzenie kart pacjentów zgodnych z przyjętym standardem i uwzględniających dane pacjenta, historię wizyt, a przy tym umożliwiające dodawanie załączników;
 • wysyłanie powiadomień do pacjentów o zbliżających się wizytach i umożliwienie im zmiany terminu czy godziny wizyty.

Dzięki realizacji tych zadań gabinety lekarskie zyskują możliwość otrzymania wieloaspektowych informacji o pacjencie (w zakresie prowadzenia elektronicznych kart pacjenta możliwe jest także zawieranie diagramów dentystycznych).

 

Sposoby na usprawnienie pracy lekarzy

Ponadto dzięki zapewnieniu pacjentom łatwości kontaktu z ośrodkami medycznymi można zwiększyć ilość zrealizowanych wizyt, co przełoży się na rentowność i dobrą opinię o gabinecie. Wśród najciekawszych funkcji, które mogą ułatwić pracę lekarzy można wymienić między innymi:

 • stosowanie integralnych baz leków i interakcji między nimi;
 • personalizowanie stron gabinetów z stworzeniem własnej poddomeny i umożliwieniu samodzielnych rejestracji pacjentów;
 • zastosowanie aplikacji mobilnych umożliwiających lekarzowi dostęp do kart pacjentów w każdym momencie oraz swojego kalendarza pracy;
 • import bądź eksport dotychczasowych baz danych.

 

System musi być bezpieczny

Zdając sobie sprawę z wartości gromadzonych danych, warto zwrócić uwagę wybierając program do gabinetu lekarskiego na tworzenia automatycznych kopii zapasowych baz danych, co możliwe jest to dzięki pracy w chmurze. Innym bardzo ważnym aspektem jest umożliwianie zarządzania dostępem użytkowników do konkretnych obszarów systemu, co z kolei możliwe jest dzięki tworzeniu kont: lekarzy, rejestracji i innych kont z indywidualnymi uprawnieniami.

 

E-dokumentacja w służbie poprawy zdrowia

Wykorzystując możliwości systemów przeznaczonych do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej można osiągać wysoką jakość świadczonych usług, a tym samym poprawić trafność stawianych diagnoz i zastosowanych terapii. Elektroniczna dokumentacja nie jest tylko rozwiązaniem porządkującym zbierane dane o zdrowiu i chorobie pacjentów, ale także przekłada się na jakość życia pacjentów.

Statystyka jako element dbający o bezpieczeństwo

Posted on | May 7, 2018 | No Comments

Realizowane procesy badawcze powinny uwzględniać specyficzny charakter badania, co oznacza w głównej mierze, że powinny one dbać o dobro pacjenta. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych metod jest to możliwe – a w szczególności takie możliwości daje statystyka w badaniach klinicznych pozwalająca na obserwację przebiegu badania oraz osiąganych postępów badania. Do najważniejszych kwestii w realizowanych procesach badawczych w sektorze medycyny należy określenie etycznego celu i dbanie o bezpieczeństwo badanych na każdym etapie projektu.

 

Założenia procesów badawczych

Punktem wyjścia dla realizacji procesów badawczych w dziedzinie medycyny są wytyczne zamieszczone w Dobrej Praktyce Klinicznej (DPK), które regulują sposób, w jaki należy zadbać o bezpieczeństwo pacjentów, a przy tym traktują o ich prawach. Do dwóch głównych założeń projektów należy:

 • dobro uczestnika badania wraz z jego prawami oraz bezpieczeństwem jest najważniejszą kwestią (ważniejszą niż rozwój naukowy);
 • gromadzone i interpretowane dane muszą charakteryzować się dużą wiarygodnością i dokładnością.

 

Statystyka, która dba o przebieg procesu

Praca z danymi wymaga dużej uważności, dlatego też powstają nowoczesne oprogramowania, które ułatwiają przeprowadzanie procesów badawcze. Dzięki zastosowaniu statystyki w badaniach klinicznych możliwym jest kontrolowanie przebiegu badania, a zatem też jego efektów. Stąd też do głównych zadań statystyki można zaliczyć:

 • uporządkowanie zebranych danych;
 • tworzenie nowych rozwiązań;
 • wskazywanie powiązań i relacji.

 

Dane mówią jak jest

Należy także zaznaczyć, że statystyka daje szansę na podnoszenie jakości przeprowadzanego badania, a przy tym dba o bezpieczeństwa pacjentów. Dzięki gromadzeniu i interpretacji danych można kontrolować pozyskiwane wyniki oraz reagować na pojawiające się zdarzenia. Przy czym zdarzenia te mogą być tak niepożądane, jak i pożądane. W takim układzie pierwsze należy eliminować, a drugie wzmacniać.

 

Statystyka to nie tylko liczby

Reasumując należy podkreślić, że statystyka w badaniach klinicznych pozwala na:

 • kontrolowanie bezpieczeństwa procesu;
 • wskazywanie nowych możliwości rozwiązywania zaistniałych sytuacji;
 • informowanie o niepokojących zajściach;
 • rozumienie pojawiających się zdarzeń.

Przy czym dzięki przeprowadzeniu odpowiedniej analizy statystycznej można wskazać bodźce oddziałujące na badane zagadnienie i prognozować wydarzenia, a w razie potrzeby im zapobiegać.

keep looking »
 • O nas

  Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
 • Recent Comments