Comercial Union

Agencja badań statystycznych

W jaki sposób firma może wykorzystać wnioski z badania opinii?

Posted on | September 18, 2017 | No Comments

Jeśli prowadzisz biznes, zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważny jest jego systematyczny rozwój. Tylko wtedy jesteś w stanie zachować konkurencyjność w ramach branży. Kluczowe decyzje strategiczne nie powinny być jednak podejmowane na chybił-trafił. Muszą być oparte na realistycznych przesłankach. Dlatego właśnie tak ważne jest posłużenie się wynikami pozyskanymi w ramach badań rynku.

Kto może wziąć udział w badaniach opinii?

W badaniach opinii mogą uczestniczyć między innymi następujące grupy respondentów:

– przedstawiciele dystrybutorów i producentów,

– docelowi Klienci,

– reprezentacji podmiotów konkurencyjnych,

– liderzy opinii i eksperci,

– mieszkańcy miejscowości obejmujących obszar prowadzenia działalności gospodarczej.

W jaki sposób prowadzone są pomiary?

Badanie opinii może zostać przeprowadzone z zastosowaniem wielu technik ankietyzacji – zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Badania ankietowe PAPI (ankiety papierowe) umożliwiają przebadane w krótkim czasie respondentów skupionych na ściśle określonym terytorium. Specyficznym rodzajem techniki PAPI jest ankieta audytoryjna. W takim przypadku kwestionariusze są kierowane do uczestników znajdujących się w jednym pomieszczeniu – na przykład w sali wykładowej czy miejscu pracy.

Wywiady telefoniczne CATI to natomiast metoda polegająca na przeprowadzeniu rozmowy przez ankietera w odpowiednio zaaranżowanym studiu. Powinno być ono wyposażone w stanowiska komputerowe w zainstalowanym oprogramowaniem. Dzięki temu odpowiedzi badanych mogą być automatycznie rejestrowane w bazie, co pozwala uniknąć konieczności długotrwałego – ręcznego kodowania.

Wartym uwagi rozwiązaniem są także ankiety internetowe CAWI. W takim przypadku respondent wypełnia ankietę całkowicie samodzielnie, zaznaczając odpowiedzi na własnym komputerze z poziomu przeglądarki internetowej. Wcześniej konieczne jest jego zalogowanie się do systemu z użyciem unikalnego loginu i hasła lub jednorazowego kodu. Badania ankietowe CAPI są natomiast prowadzone w terenie – z użyciem urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją.

Co może zyskać przedsiębiorca?

Firma decydująca się na wdrożenie wyników z badania opinii może wprowadzić skuteczne zmiany w dotychczasowej strategii marketingowej. Pozwoli to lepiej rozpoznać grupę docelową – cechy klientów, ich oczekiwania i niezaspokojone potrzeby. Możliwe jest także dobranie efektywnych kanałów promocji i dystrybucji, tak aby zakładane rezultaty szły w parze z optymalizacją budżetu.

Podsumowanie

Nie pozwól sobie zatem na to, aby Twoja firma pozostała daleko z tyłu. Skontaktuj się z agencją badawczą, która przeprowadzi dla Ciebie badanie opinii. Zwiększ swoje szanse na maksymalizację zysków i bądź o krok przed konkurencją.

Jak wybrać firmę badawczą i tego nie żałować?

Posted on | June 29, 2017 | No Comments

Firma badawcza Biostat

Zdajesz sobie doskonale sprawę z faktu, iż tylko decyzje podejmowane w oparciu o wiarygodną wiedzę są w stanie zapewnić Ci sukces biznesowy? Zatem do dzieła! Jeżeli wybierzesz sprawdzoną firmę badawczą, wówczas zyskasz pewność otrzymania cennych wniosków, których wdrożenie przełoży się na wzrost wyników sprzedaży.

Kluczowe determinanty wyboru

Najważniejszą kwestią na etapie wyboru firmy badawczej jest bez wątpienia jej dotychczasowy staż na rynku. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo tego, iż wysoką jakość usług zapewni Ci przedsiębiorstwo funkcjonujące nie dłużej aniżeli kilka lat. Wówczas najprawdopodobniej nie zdążyło ono wypracować dotychczas odpowiednich metod i technik, ani odpowiednio zgrać ze sobą zespołu badaczy.

Postaw więc na agencję badawczą, która posiada co najmniej kilkanaście lat doświadczenia we współpracy z biznesem. Przykładem podmiotów z tak dużym stażem może być chociażby Ipsos. PMR, czy Biostat. Wybierz firmę, która specjalizuje się w realizacji badań dla Twojej branży. Dzięki temu zyskasz pewność, że będzie ona w stanie optymalnie zaplanować przebieg procesu badawczego oraz wyciągnąć właściwe wnioski.

Zweryfikuj klientów

Wiele agencji prezentuje na własnej stronie internetowej logotypy klientów, z którymi dotychczas miały okazję podjąć współpracę. Czy jednak na pewno możesz wierzyć na słowo? A no, niekoniecznie. Dlatego wybierz kilka spośród wymienionych firm i po prostu wykonaj telefon z zapytaniem. Możesz także zwrócić się do agencji badawczej z prośbą o okazanie referencji od dotychczasowych kontrahentów.

Rażąco niska cena… to nie może się udać

Podmioty o niskiej renomie na rynku często konkurują ze sobą na zasadzie „kto da mniej”. Niestety taka strategia nie okaże się niczym dobrym dla firmy zamawiającej badanie. Nie jest bowiem możliwe zrealizowanie pomiarów w sposób rzetelny, jeżeli zostaną zaangażowane jedynie niewielkie środki na realizację projektu. A przecież trzeba zapłacić za stworzenie metodologii i narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań, a także ich opracowanie w formie raportu. To musi kosztować.

Opinie dostępne w Internecie

Warto także upewnić się z kim mamy do czynienia, zapoznając się z treścią opinii na temat firmy badawczej w Internecie. Niezadowoleni klienci chętnie dzielą się swoimi zażaleniami na forach internetowych, w mediach społecznościowych oraz na stronach portali opinii.

Podsumowanie

Jeżeli zastosujesz się zatem do porad zaprezentowanych w artykule, z całą pewnością podejmiesz współpracę z agencją badawczą godną zaufania. Nie kieruj się przypadkiem ani przeczuciami. Bierz pod uwagę twarde dane, takie jak doświadczenie na rynku, opinie klientów oraz posiadane przez firmę zaplecze techniczne oraz merytoryczne.

keep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments