Agencja badań statystycznych

Dlaczego warto prowadzić badania rynku?

Posted on | May 16, 2017 | No Comments

Jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, które od dłuższego czasu nie notuje wzrostu osiąganych przychodów? Musisz więc zdawać sobie z tego sprawę, że tylko ciągły rozwój Twojej firmy zapewni jej konkurencyjność. W przeciwnym razie najprawdopodobniej odniesiesz biznesową porażkę i będziesz zmuszony zakończyć działalność. Nie dopuść do tego. Podejmij decyzję o realizacji badania rynku!

Współpraca z doświadczoną firmą badawczą

W celu rozpoznania sytuacji rynkowej w swojej branży najlepiej postawić na badania marketingowe przeprowadzane przez profesjonalną firmę badawczą z doświadczeniem. Na polskim rynku istnieje wiele tego typu podmiotów, jednak do listy godnych zaufania można zaliczyć co najwyżej kilkanaście z nich. W ich skład wchodzą z całą pewnością tak znane marki jak Ipsos, Biostat oraz Millward Brown.

Jakie korzyści zapewniają badania rynku?

Wdrożenie wniosków z tego typu badania pozwala przede wszystkim zaplanować skuteczną kampanię marketingową oraz zoptymalizować wydatki budżetowe. Firma badawcza może rozpoznać między innymi takie obszary jak świadomość oraz wizerunek marki wśród klientów, pozycję na tle konkurencji, skojarzenia z marką, skuteczność promocji i dystrybucji etc. Posiłkując się wnioskami z projektów market research każda firma może wdrażać korzystne zmiany, które przynoszą korzyści w postaci poprawy wizerunku oraz wzrastających zysków. Poza tym badania takie pozwalają również rozpoznać satysfakcję Klientów, a także podjąć działania w celu jej zwiększenia.

Gotowe raporty pozwalają zaoszczędzić pieniądze

Najbardziej prestiżowe firmy badawcze takie jak Biostat oferują swoim klientom gotowe raporty rynkowe. Ich zamówienie stwarza możliwość uzyskania wiarygodnych wniosków z analizy rynku, bez konieczności prowadzenia badań. Agencja dzieli się po prostu opracowaniem sporządzonym w ramach własnych projektów. Zazwyczaj przed dokonaniem transakcji możliwe jest zapoznanie się ze skróconą wersją raportu – zawierającą między innymi najważniejsze wnioski, a także opis metodologii oraz próby badawczej.

Jakie techniki badań mogą być wykorzystywane?

W ramach projektów market research zastosowanie mają zarówno ilościowe, jak i jakościowe techniki badawcze. Do pierwszych z nich możemy zaliczyć m.in. badania telefoniczne CATI, sondaże CAWI prowadzone online, a także ankieta papierowa oraz wypełniana na urządzeniach mobilnych. Techniki jakościowe to natomiast zwłaszcza indywidualne wywiady pogłębione (IDI), fokusy (FGI), a także pogłębione wywiady prowadzone drogą telefoniczną (TDI). Warto także wzbogacić projekt badawczy o kreatywne techniki projekcyjne – np. personifikację czy metodę kolażu, czy testy niedokończonych zdań.

Specjaliści firmy Biostat na pierwszym etapie zalecają rozpoczęcie od badań jakościowych, pozwalających na szczegółową eksplorację problemu badawczego. Jego finalnym efektem będzie stworzenie wstępnych segmentów klientów, do których uzasadnione jest skierowanie przekazu promocyjnego. W ramach pomiaru o charakterze ilościowym można natomiast uzyskać dane o charakterze reprezentatywnym w wyodrębnionych wcześniej profilach. Oznacza to, iż uzasadnione jest wówczas ich uogólnianie na całą populację przyjętą w założeniach badawczych.

Comments

Comments are closed.

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments