Agencja badań statystycznych

Ankiety online za wynagrodzeniem

Rozwój niesie za sobą zmianę wszystkich dziedzin życia. Niektóre strefy poddają się szybciej, co nierzadko można zaobserwować dosłownie z dnia na dzień, a niektóre znacznie wolniej. Niewątpliwie rozwój technologii jest jedną z szybciej rozwijających się gałęzi. Dzięki temu Internet stał się niezwykle popularny nie tylko w celach komunikacyjnych, lecz także pomocny do pracy. Pracownicy firm […]

Profesjonalne badanie rynku

Kolejnym z bardzo ważnych elementów wdrażania nowego produktu na rynek, jest wstępne przeprowadzenie badania rynku, które wykaże nam wszystkie najważniejsze aspekty, na które musimy zwrócić uwagę podczas planowania wdrażania nowości na rynek. Chodzi tutaj przede wszystkim o kompletny market research, dotyczący, zarówno wszystkich podmiotów konkurencyjnych, ich produktów, kształtowania się cen, oraz sezonowości popytu i podaży […]

« go back
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments