Agencja badań statystycznych

Case study: tajemniczy klient hotele

Klient działający w branży hotelowej podjął decyzję o złożeniu zamówienia na przeprowadzenie badania metodą Mystery Shopping. Pomiary audytorskie miały udzielić odpowiedź na pytanie o to, co jest przyczyną niskiej lojalności klientów, którzy bardzo rzadko decydują się ponownie wracać do hotelu. Szczegóły realizacji Realizację badania rozpoczęto od weryfikacji dotychczas obowiązujących standardów obsługi gości hotelowych. Ich zasady […]

Branża zaspokajająca podstawowe potrzeby konsumentów

Do branży produktów codziennego użytku, zaspokajających podstawowe potrzeby oraz szybkozbywalnych zaliczyć można: wyroby tytoniowe, alkohol, artykuły spożywcze, kosmetyki i wiele innych. Owa branża charakteryzuje się z jednej strony bardzo wysoką konkurencją, a z drugiej – dużą liczbą klientów. Produkty szybkozbywalne czy codziennego użytku produkowane są masowo, tym samym koszty produkcji są stosunkowo niskie, lecz na […]

« go backkeep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments