Agencja badań statystycznych

ARYTMIA. Niepokojąca nieregularność

Tempo, z jakim pracuje mięsień sercowy u osoby zdrowej, wynosi od 60 do 80 uderzeń na minutę. Stres może zwiększyć ich częstotliwość do 120, a wysiłek nawet do 200. A kiedy serce bez wyraźnego powodu przyspiesza lub zwalnia, bądź gdy w jego ruchu obserwujemy jakiekolwiek inne zaburzenie, skonsultujmy je koniecznie ze specjalistą, bo może oznaczać to […]

Konsultacje lekarskie online – czy pacjenci je akceptują?

Jednym z pytań, które wiele systemów opieki zdrowotnej zadaje rozważając kwestie telemedycyny, jest podstawowe pytanie, czy pacjent skorzysta z tej usługi. Aby pomóc systemom opieki zdrowotnej odpowiedzieć na to pytanie, w USA przeprowadzono w 2017 roku ogólnokrajowe badanie ankietowe, które miało na celu zmierzenie postrzegania i doświadczenia pacjentów korzystaniu z usług telemedycznych jakimi są konsultacje […]

keep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments