Agencja badań statystycznych

Badania statystyczne – kompleksowe wykonywanie badań

Posted on | February 3, 2020 | No Comments

Wykonanie kompleksowych badań statystycznych wymaga odpowiednich kwalifikacji, wiedzy jak również doświadczenia w prowadzeniu badań statystycznych. Badania statystyczne prowadzone od 16 lat przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® mogą wspomóc różnorodne procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstw, jak i mogą być przyczyną dla generowania działań w sektorach publicznych.
 

Standaryzacja badań

Aby badanie statystyczne było przeprowadzone zgodnie z wytycznymi naukowymi, a wyprowadzone z nich wnioski mogły pełnić rolę danych nie do podważenia, badacze muszą spełnić określone warunki:

 • Badanie musi dotyczyć zbiorowości o statystycznym charakterze,
 • Prawidłowości charakteryzujące całą zbiorowość muszą być ściśle określone przez badania i wskazane prawidłowości muszą dotyczyć tzw. zmiennych, czyli cech badanej zbiorowości,
 • Dokładnie określa się metody badawcze dopasowane do celu badań (ważne są także środki dostępne na realizację badań statystycznych, typ zbiorowości / jednostki, jakie będą badane).

Podstawowy podział badań statystycznych opiera się o liczbę jednostek, która podlega badaniu statystycznemu, ze względu na ten fakt badania dzieli się na: pełne i niepełne.
 

Badania statystyczne o charakterze pełnym

Pełne badania statystyczne prowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® wyróżnia możliwość przeprowadzenia eksploracji na wszystkich jednostkach badanej zbiorowości. Z badań pełnych można wyodrębnić:

 • spisy statystyczne,
 • rejestracje statystyczne,
 • sprawozdania statystyczne.

Wymienione badania statystyczne mogą być realizowane na kilka sposobów:

 • ciągły,
 • okresowy,
 • doraźny.

Jeśli mowa o pierwszym ze wskazanych typów, to jednostki są badane oraz obserwowane systematycznie. Badania okresowe, to znów proces, który zostaje zrealizowany co pewien (wskazany z góry) okres czasu – np. stopa bezrobocia pod koniec każdego miesiąca. Ostatni z przykładów dotyczy badań statystycznych prowadzonych wyjątkowo, którego realizacji nie można było wcześniej zaplanować np. liczba zgonów w czasie epidemii.
 

Badania niepełne – charakterystyka

Eksploracje, które nie obejmują wszystkich jednostek badanej zbiorowości to badania statystyczne niepełne. Są one prowadzone w konkretnych okolicznościach. Spełniać muszą podobnie, jak badania pełne odpowiednie kryteria:

 • ogólna zbiorowość badawcza musi być szeroka na tyle, że nie sposób (ze względu na zasoby finansowe, narzędzia, długi czas prowadzenia badań) dotrzeć do wszystkich jednostek,
 • badanie niepełne podejmuje się także w sytuacji, gdy jego skutki mogą mieć niszczący charakter np.: w trakcie kontroli jakości produktów.

Podobnie, jak badania statystyczne pełne, niepełne dzielą się na:

 • doraźne,
 • ciągłe,
 • okresowe.

Pomijając wątek długości prowadzenia badań statystycznych niepełnych wyróżnia się badania niepełne:

 • ankietowe,
 • monograficzne,
 • reprezentacyjne,
 • szacunkowe.

 

Badania statystyczne w Centrum Badawczo-Rozwojowym

Doświadczenie badawcze wypracowane przez ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® pozwala na stosowanie różnorodnych metod badawczych. W trakcie współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym można liczyć na wybór najlepszej metody badawczej spośród:

 • PAPI, w którym prowadzi się wywiad metodą standardową;
 • CAPI, czyli prowadzenie ankiet wspomaganych systemem komputerowym;
 • CAWI, ankietowanie za pomocą systemu internetowego;
 • CATI, prowadzenie ankiet telefonicznych.

Odpowiednio przygotowane badania przez specjalistów

Dobra organizacja badań statystycznych jest gwarantem zdobycia rzetelnych danych o badanej zbiorowości, jak również daje możliwość wyciągnięcia wniosków w zakresie rozwoju, wdrażania innowacji, zmian w przedsiębiorstwach oraz sektorach publicznych. W skrócie: rzetelne dane dają możliwość działania w kierunku rozwoju.

Comments

Comments are closed.

 • O nas

  Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
 • Recent Comments