Agencja badań statystycznych

W jaki sposób firma może wykorzystać wnioski z badania opinii?

Posted on | September 18, 2017 | No Comments

Jeśli prowadzisz biznes, zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważny jest jego systematyczny rozwój. Tylko wtedy jesteś w stanie zachować konkurencyjność w ramach branży. Kluczowe decyzje strategiczne nie powinny być jednak podejmowane na chybił-trafił. Muszą być oparte na realistycznych przesłankach. Dlatego właśnie tak ważne jest posłużenie się wynikami pozyskanymi w ramach badań rynku.

Kto może wziąć udział w badaniach opinii?

W badaniach opinii mogą uczestniczyć między innymi następujące grupy respondentów:

– przedstawiciele dystrybutorów i producentów,

– docelowi Klienci,

– reprezentacji podmiotów konkurencyjnych,

– liderzy opinii i eksperci,

– mieszkańcy miejscowości obejmujących obszar prowadzenia działalności gospodarczej.

W jaki sposób prowadzone są pomiary?

Badanie opinii może zostać przeprowadzone z zastosowaniem wielu technik ankietyzacji – zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Badania ankietowe PAPI (ankiety papierowe) umożliwiają przebadane w krótkim czasie respondentów skupionych na ściśle określonym terytorium. Specyficznym rodzajem techniki PAPI jest ankieta audytoryjna. W takim przypadku kwestionariusze są kierowane do uczestników znajdujących się w jednym pomieszczeniu – na przykład w sali wykładowej czy miejscu pracy.

Wywiady telefoniczne CATI to natomiast metoda polegająca na przeprowadzeniu rozmowy przez ankietera w odpowiednio zaaranżowanym studiu. Powinno być ono wyposażone w stanowiska komputerowe w zainstalowanym oprogramowaniem. Dzięki temu odpowiedzi badanych mogą być automatycznie rejestrowane w bazie, co pozwala uniknąć konieczności długotrwałego – ręcznego kodowania.

Wartym uwagi rozwiązaniem są także ankiety internetowe CAWI. W takim przypadku respondent wypełnia ankietę całkowicie samodzielnie, zaznaczając odpowiedzi na własnym komputerze z poziomu przeglądarki internetowej. Wcześniej konieczne jest jego zalogowanie się do systemu z użyciem unikalnego loginu i hasła lub jednorazowego kodu. Badania ankietowe CAPI są natomiast prowadzone w terenie – z użyciem urządzeń mobilnych z zainstalowaną aplikacją.

Co może zyskać przedsiębiorca?

Firma decydująca się na wdrożenie wyników z badania opinii może wprowadzić skuteczne zmiany w dotychczasowej strategii marketingowej. Pozwoli to lepiej rozpoznać grupę docelową – cechy klientów, ich oczekiwania i niezaspokojone potrzeby. Możliwe jest także dobranie efektywnych kanałów promocji i dystrybucji, tak aby zakładane rezultaty szły w parze z optymalizacją budżetu.

Podsumowanie

Nie pozwól sobie zatem na to, aby Twoja firma pozostała daleko z tyłu. Skontaktuj się z agencją badawczą, która przeprowadzi dla Ciebie badanie opinii. Zwiększ swoje szanse na maksymalizację zysków i bądź o krok przed konkurencją.

Comments

Comments are closed.

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments