Agencja badań statystycznych

Co myślą respondenci? Badania ankietowe

Posted on | August 30, 2018 | No Comments

            Faktem jest, że wywiad telefoniczny jest bardzo przydatnym narzędziem do gromadzenia informacji w naukach społecznych. Skąd to stwierdzenie? Bez wątpienia możemy powiedzieć, że wywiady telefoniczne są szybkie, wygodne, bezpośrednie i wiele tańsze w porównaniu do innych wykorzystywanych w praktyce metod. Jednak ankieter sam w sobie nie wystarczy. Musi on dysponować takimi umiejętnościami, by poprowadzić tor rozmowy w sposób, który zachęci rozmówcę do poświecenia nam kilku minut, co czasem staję się ogromnym wyzwaniem.

Kim jest respondent?

Respondentem jest każda osoba, która odpowiada na zadane jej pytania zawarte w ankiecie. Dotyczy to zarówno wywiadów telefonicznych jak i ankiet papierowych, kwestionariuszy online oraz wywiadów „twarzą w twarz”. Dobór respondenta jest uzależniony od konkretnych cech, których poszukujemy, a liczba respondentów w badaniu jest uzależniona od rodzaju i celu ankiety.  Zebranie grupy osób o pożądanych cechach pozwala na uzyskanie możliwie najbardziej wiarygodnych wyników.

Zadajmy sobie pytanie i zastanówmy się nad nim: co tak naprawdę myślą o nas respondenci? Zatruwamy im życie, czy jesteśmy szansą na lepsze jutro?
Przeprowadzanie badań rynku za pomocą wywiadów telefonicznych nie należy do najłatwiejszej pracy. Dzwoniący musi być przygotowany na różne sytuacje i odpowiedzi, które nie zawsze będą przyjemne i komfortowe. Notorycznie zdarza się spotkać niezadowolenie po drugiej stronie telefonu, które uzależnione jest od wielu czynników, na które nie mamy wpływy. Ucieczkę oraz szybkie odłożenie słuchawki potęgują również niekomfortowe dla respondenta pytania.

Mamy też i taką część społeczeństwa, która nie jest wrogo nastawiona do naszej pracy i chętnie odpowiada na zadane pytania.

Właśnie dla tej grupy osób ankieter odgrywa bardzo ważną rolę. Respondenci czasem uważają dzwoniących za osoby o „mocy apostolskiej”, które mają bezpośredni wpływ na wprowadzenie zmian w badanym temacie. Stwierdzenie to jest oczywiście mylne, jednak częściowa niewiedza respondenta pozwala mu poczuć, że może nam powierzyć swoje preferencje, wyrazić swoje niezadowolenie lub satysfakcję niezależnie od tego, czy chodzi o produkty, czy też nie. Dzięki temu dowiadujemy się więcej odnośnie ich odczuć na temat badanej marki, produktu czy też usługi, a dodatkowo wyniki badań stają się bardziej rzetelne i obiektywne.

Reasumując można powiedzieć, że osoby przeprowadzające wywiad są postrzegane w różnoraki sposób. Czasem są trochę denerwujący, owszem, ale możesz też im zakomunikować co ci się podoba, a czego kategorycznie nie akceptujesz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Comments are closed.

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments