Agencja badań statystycznych

Pomoc statystyczna – uzyskaj pomoc statystyków i analityków

Posted on | December 2, 2019 | No Comments

Rzetelna pomoc statystyczna ekspertów w zakresie analiz to wyjątkowa propozycja dla kadry naukowej i biznesowej, która w swoich codziennych zadaniach boryka się z trudnościami wielopoziomowych procesów analiz.

Unikanie błędów dzięki zaangażowaniu i pomocy specjalistów

Jednym z największych problemów naukowców jest ograniczony czas na prowadzenie rzetelnych badań. Konieczność prowadzenia szybkich badań może prowadzić do fatalnych w skutkach pomyłek, a co za tym idzie – wyciągania błędnych wniosków. Pomoc statystyczna prowadzona przez specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® jest gwarantem sprawdzenia badań pod kątem poprawności wykonanych analiz statystycznych, jak również wykonania korekt błędnie przeprowadzonych statystyk i obliczeń.

Nauka, biznes oraz statystyka

Statystyka jest nieodłącznym elementem prowadzenia zarówno działań naukowych oraz projektów biznesowych. Pomoc statystyczna w prowadzeniu wielowymiarowych analiz opartych na sprawdzalnych i powtarzalnych metodach, zgodne z procesem:

  • planowania analiz – polegającego na ustaleniu metod i wyborze narzędzi badawczych, sformułowaniu hipotez badawczych i pytań, przygotowaniu planu analiz jak również opracowaniu doboru próby;
  • gromadzenia danych w systemie elektronicznym eCRF.biz™, wspomagającym bezbłędne kodowanie, jak również walidację, ciągły monitoring oraz zarządzanie wprowadzanymi danymi;
  • analiz statystycznych – wielopoziomowa analiza statystyczna, wspomagająca sprawdzalność hipotez badawczych, jego podstawą są analizy i testy tj.: analizy przeżywalności, testy T-studenta, analizy porównawcze oraz opisowe, analizy regresji, korelacje;
  • kontroli statystycznej – skierowanym dla naukowców i przedsiębiorców wykonujących analizy samodzielnie, jak również wykonywanych przez innych analityków,
  • raportowania wyników uzyskanych w trakcie analiz, zgodnie ze standardami listy filadelfijskiej oraz prezentacjami graficznymi w postaci tabel i wykresów.

Specjalistyczna pomoc na najwyższym poziomie

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® to zespół doświadczonych ekspertów w dziedzinach takich jak: matematyka stosowana, biostatystyka, statystyka medyczna, statystyka, biologia, analityka ekonomiczna. Ich doświadczenie w ciągu ostatnich 15 lat to sukcesy na polu badawczym i wsparcie dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jak dotąd eksperci BioStat® zrealizowali ponad 2000 projektów analitycznych, a badania prowadzone przez Centrum Badawczo-Rozwojowe były wsparciem dla ponad 500 publikacji.

Comments

Comments are closed.

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments