Agencja badań statystycznych

Skuteczność procesu badawczego polega na dobrym planowaniu – badania ankietowe

Posted on | April 25, 2018 | No Comments

Procesy badawcze, które nakierowane są na pozyskiwanie informacji na temat danej społeczności często posługują się badaniami ankietowymi. Pozwalają one zebrać wszystkie potrzebne dane, a następnie przeanalizować je, co przełoży się na właściwe zrozumienie badanego zagadnienia. Przede wszystkim zaś umożliwi podjęcie działań, które będą spełniać wymagania oraz potrzeby danej grupy odbiorców.

 

 

Podstawą jest przygotowanie

Jednak w celu osiągnięcia wyznaczonego celu badania należy podjąć kroki takie jak np.:

 • skonkretyzowanie celu wraz z określeniem zastosowania pozyskanych informacji;
 • określenie próby badawczej;
 • wybranie odpowiedniego narzędzia z uwzględnieniem specyficznych cech próby;
 • skonstruowanie narzędzi w taki sposób, aby pozwalał na wydobycie maksymalnej ilości potrzebnych informacji.

Każde z tych działań składa się na podstawy realizowanego procesu badawczego. Dzięki właściwemu zaprojektowaniu procesu możliwym jest osiąganie rzetelnych wyników oddających charakter badanego zagadnienia.

 

 

Proces badawczy stanowi całość

W dalszych etapach przede wszystkim należy skupić się na właściwym gromadzeniu oraz analizie i zaprezentowaniu danych. Do samego procesu badawczego należy podchodzić jako do wielu działań stanowiących całość. Stąd też badanie ankietowe będzie efektywne, jeśli:

 • zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem właściwego narzędzia;
 • całość procesu będzie odnosić się do postawionego celu;
 • zebrane dane zostaną zanalizowane z wykorzystaniem fachowych metod.

Jednocześnie ostateczna prezentacja danych powinna być wykonana w sposób czytelny oraz zrozumiały (w szczególności dla osób zlecających badanie).

 

 

Rekomendacje są możliwościami

Realizacja procesu badawczego związana jest także z przedstawieniem rekomendacji, które powinny usprawnić dotychczasowe działania oraz pozwoli na podjęcie nowych. Stąd też rekomendacje powinny:

 • odnosić się do przeprowadzonych analiz danych;
 • uwzględniać zmiany, które mogą nadejść w bliskiej przyszłości;
 • sugerować, a nie wyrokować.

Postawienie właściwych rekomendacji możliwe jest dzięki realizacji wcześniejszych etapów badania w sposób rzetelny. Oznacza to między innymi, że proces badawczy nie powinien być nakierowany na wcześniej założony wynik procesu, lecz powinien osadzać się na zebranych danych.

 

 

Badacz musi zachować dystans

Powyższe informacje wskazują, że do procesu badawczego należy podchodzić z potrzebną uważnością, a co za tym idzie także z dystansem. W trakcie realizacji badania ankietowego należy uwzględnić specyfikę danego procesu i zachować otwartość na pojawiające się informacje.

Comments

Comments are closed.

 • O nas

  Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
 • Recent Comments