Agencja badań statystycznych

Statystyka jako element dbający o bezpieczeństwo

Posted on | May 7, 2018 | No Comments

Realizowane procesy badawcze powinny uwzględniać specyficzny charakter badania, co oznacza w głównej mierze, że powinny one dbać o dobro pacjenta. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych metod jest to możliwe – a w szczególności takie możliwości daje statystyka w badaniach klinicznych pozwalająca na obserwację przebiegu badania oraz osiąganych postępów badania. Do najważniejszych kwestii w realizowanych procesach badawczych w sektorze medycyny należy określenie etycznego celu i dbanie o bezpieczeństwo badanych na każdym etapie projektu.

 

Założenia procesów badawczych

Punktem wyjścia dla realizacji procesów badawczych w dziedzinie medycyny są wytyczne zamieszczone w Dobrej Praktyce Klinicznej (DPK), które regulują sposób, w jaki należy zadbać o bezpieczeństwo pacjentów, a przy tym traktują o ich prawach. Do dwóch głównych założeń projektów należy:

 • dobro uczestnika badania wraz z jego prawami oraz bezpieczeństwem jest najważniejszą kwestią (ważniejszą niż rozwój naukowy);
 • gromadzone i interpretowane dane muszą charakteryzować się dużą wiarygodnością i dokładnością.

 

Statystyka, która dba o przebieg procesu

Praca z danymi wymaga dużej uważności, dlatego też powstają nowoczesne oprogramowania, które ułatwiają przeprowadzanie procesów badawcze. Dzięki zastosowaniu statystyki w badaniach klinicznych możliwym jest kontrolowanie przebiegu badania, a zatem też jego efektów. Stąd też do głównych zadań statystyki można zaliczyć:

 • uporządkowanie zebranych danych;
 • tworzenie nowych rozwiązań;
 • wskazywanie powiązań i relacji.

 

Dane mówią jak jest

Należy także zaznaczyć, że statystyka daje szansę na podnoszenie jakości przeprowadzanego badania, a przy tym dba o bezpieczeństwa pacjentów. Dzięki gromadzeniu i interpretacji danych można kontrolować pozyskiwane wyniki oraz reagować na pojawiające się zdarzenia. Przy czym zdarzenia te mogą być tak niepożądane, jak i pożądane. W takim układzie pierwsze należy eliminować, a drugie wzmacniać.

 

Statystyka to nie tylko liczby

Reasumując należy podkreślić, że statystyka w badaniach klinicznych pozwala na:

 • kontrolowanie bezpieczeństwa procesu;
 • wskazywanie nowych możliwości rozwiązywania zaistniałych sytuacji;
 • informowanie o niepokojących zajściach;
 • rozumienie pojawiających się zdarzeń.

Przy czym dzięki przeprowadzeniu odpowiedniej analizy statystycznej można wskazać bodźce oddziałujące na badane zagadnienie i prognozować wydarzenia, a w razie potrzeby im zapobiegać.

Comments

Comments are closed.

 • O nas

  Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
 • Recent Comments