Agencja badań statystycznych

Program do e-Recept – szybki sposób na wystawienie recepty

Coraz większe zainteresowanie wśród lekarzy budzą e-Recepty. Dzięki nim proces tradycyjnego zapisywania leków na papierowych receptach i zanoszenie ich przez pacjenta do apteki zostanie zastąpiony przez automatyczny system szybkiego wystawiania recept za pomocą odpowiedniej platformy (system P1). W taki sam sposób działa już wystawianie e-Zwolnień. Pacjenci nie muszą zabierać papierowego L4 do pracodawcy, ponieważ ten […]

Obowiązkowa elektroniczna dokumentacja medyczna

Od sierpnia 2017 obowiązywać zacznie elektroniczna dokumentacja medyczna. Zmiany często przerażają nas początkowo, jednak ostatecznie okazują się korzystne – podobnie może okazać się w tym przypadku. Chociaż wprowadzenie digitalnej postaci dokumentacji na razie budzi nieufność z pewnością na dłuższą metę znacznie usprawni funkcjonowanie organizacyjno-administracyjne podmiotów medycznych. Mimo, że jeszcze nie jest to obowiązkowe, niektóre przychodnie […]

« go back
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments