Agencja badań statystycznych

Biostatystyka – w służbie medycyny i farmacji

Posted on | May 21, 2019 | No Comments

Duże ilości danych

Medycyna i farmacja to dziedziny nauki, które nieustannie podążają za rozwojem technologicznym. Potrzeba utrzymania wysokiego poziomu innowacyjności wiąże się z przechowywaniem dużych ilości danych. Zbieranie informacji jest procesem długotrwałym i wymagającym wysokiego poziomu precyzji i zabezpieczeń. Mamy bowiem do czynienia z informacjami dotyczącymi procesów badań klinicznych, tworzenia nowych leków i wrażliwymi danymi pacjentów. Kolejny element to konieczność przetwarzania pozyskanych informacji. Tutaj najważniejszą rolę odgrywa statystyka. Dzięki tej dziedzinie nauki, wykorzystującej metody analizy matematycznej, opracowuje się dane typowe dla farmacji i medycyny. Odkrywanie korelacji, pomiędzy poszczególnymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki badań jest kluczowe dla rozwoju nowych metod leczenia oraz ogólnego postępu w medycynie i farmacji.

 

IT dla medycyny

Najnowsze dokonania w branży IT, a także statystyka matematyczna są niezwykle ważne we wspomnianych wcześniej analizach dla branży medycznej. Dzięki ciągłemu rozwojowi narzędzi analitycznych oraz rozwiązań z zakresu bioinformatyki, stosując odpowiednie oprogramowanie, można: gromadzić, przechowywać, a także analizować zgromadzony materiał badawczy. Dostrzeżenie związków pomiędzy wybranymi wskaźnikami badawczymi, a także ustalenie siły korelacji, jest możliwe dzięki  autorskim platformom do prowadzenia badań. Biostatystyka otwiera nowe możliwości działań dla naukowców.

Wybór metodologii badawczej jest uzależniony od potrzeb klienta. Kolejne ważne czynniki mające wpływ na dobór metod badawczych to cel badań i próba badawcza. Istotna jest także przejrzysta prezentacja wyników z przeprowadzonych badań. Czytelny raport będzie najlepszą formą przedstawienia efektów badawczych.

Standardy EBM (evidence based medicine), wyznaczają główne ramy, jakimi powinny się kierować agencje badawcze zajmujące się statystyką dla branży medycznej. Biostatystyka przewodzi w badaniach obserwacyjnych dla branży medycznej, statystyczno-epidemiologicznych, badaniach edukacyjnych. Dobra współpraca z klientem jest podstawą dla przeprowadzenia kreatywnych badań.

 

Analizy dla farmacji

Rynek farmacji także korzysta z działań analityków statystycznych. Przygotowane specjalnie dla tej branży badania, podejmujące tematykę marketingową, jak i stricte medyczną, sprawdzają poziom satysfakcji pacjentów z usług medycznych oraz kontrolują jakość marketingową wyrobów medycznych.

Analiza wyników z przeprowadzonych badań, przez zespół specjalistów może wskazać odpowiednie kroki do przeprowadzenia odpowiednich działań w zakresie marketingu, HR oraz PR firmy farmaceutycznej. Rzetelne źródło informacji w postaci raportu, to twarde informacje zwrotne, w oparciu o które można budować pozycję firmy.

 

Jakość współpracy

Dobra współpraca z klientem, w trakcie prowadzenia badań to silny czynnik stanowiący o efektywnym procesie analitycznym. Częstotliwość konsultacji, wsparcie techniczne, a także pomoc merytoryczna podczas analiz z zakresu biostatystyki podnosi jakość prowadzonych, badań, a także pozwala uzyskać jak najbardziej dokładne wyniki. Zleceniodawca jest najcenniejszym źródłem wiedzy dla prowadzonego procesu badawczego, ponieważ to on najlepiej orientuje się w swojej dziedzinie.

Comments

Comments are closed.

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments